Ga naar de inhoud

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) bevat een procedure die het mogelijk maakt om een te hoge schuldenlast te herstructureren door middel van een onderhands akkoord met schuldeisers en aandeelhouders. Belangrijk is te beseffen dat de schuldenaar c.q. het bestuur zelf de controle over de onderneming behoudt en deze gewoon kan blijven voortzetten, terwijl de akkoordprocedure loopt.

De WHOA ziet primair op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te worden, maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn.

Wij kunnen zowel ondernemingen als stakeholders zoals crediteuren en aandeelhouders ondersteunen in een WHOA traject.

In samenspraak met u en de juridisch adviseur (advocaat) kunnen wij u ondersteunen met een liquiditeitsprognose en probleemanalyse, de waardering en het business plan en de monitoring na homologatie.

Dat doen wij door in hoge mate gebruik te maken van data-analyse (incl. predictive analyses) en de inzet van senior professionals. Onze restructuring professionals hebben de specialisatie opleiding WHOA bij de Universiteit Leiden genoten.

Wij zijn van mening dat een WHOA akkoord ook mogelijk is zonder het (laten) benoemen van een Herstructureringsdeskundige.

De 5 van TIC.

0

Transacties

0

Jaar ervaring

0

% Data-analyse

0

Uur borrel